Dokumenty

2021-03-23

Pliki do pobrania

Statut Zespołu Szkół 639,87 KB (pdf) Pobierz plik
Statut Liceum Ogólnokształcącego 1,57 MB (pdf) Pobierz plik
Statut Liceum dla Dorosłych 402,74 KB (pdf) Pobierz plik
Statut Szkoły Policealnej 949,70 KB (pdf) Pobierz plik
Plan pracy szkoły 2021/2022 978,65 KB (pdf) Pobierz plik
Program wychowawczo-profilaktyczny 1,17 MB (pdf) Pobierz plik
Zarządzenie nr 7/2021 Dyrektora w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć w roku szkolnym 2021/2022 316,14 KB (pdf) Pobierz plik
Klauzula informacyjna RODO 270,55 KB (jpg) Pobierz plik