Internat

2021-03-23

Placówka opiekuńczo-wychowawcza, nad którą bezpośredni nadzór sprawuje Dyrektor Zespołu Szkół, a opiekę zapewniają wychowawcy internatu i opiekun nocny. Internat zamieszkują uczniowie Zespołu Szkół im. C.K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim oraz Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku.

Placówka dysponuje 30 miejscami w 2-, 3- i 4-osobowych,  estetycznie urządzonych i odnowionych pokojach. Do dyspozycji wychowanków jest sala cichej nauki, sala komputerowa i stołówka. Posiłki do internatu są dostarczane przez firmę cateringową. Pobyt wychowanka w placówce jest bezpłatny, uiszcza on jedynie opłatę za wyżywienie.

Placówka jest ukierunkowana na wszechstronny rozwój wychowanków. Mają oni dostęp do multimedialnej biblioteki oraz sali gimnastycznej.

Wychowawcy wraz z samorządem internackim pozostają otwarci na wszelkie pomysły mieszkańców internatu związane zarówno z realizacją ich pasji, spędzaniem wolnego czasu, jak i usprawnianiem życia w placówce i radzeniem sobie z obowiązkami szkolnymi.   Osoby z predyspozycjami i pomysłami mogą się realizować  wspomagając samorząd internatu.

Życie internackie toczy się zgodnie z regulaminem placówki, który wyznacza prawa i obowiązki mieszkańców. Ze względu na kameralny charakter placówki można się tu poczuć jak w domu.