Rada Rodziców

2021-03-23

Przewodnicząca
– Katarzyna Trzcińska

Zastępca przewodniczącej
– Grzegorz Pawłowski

Skarbnik
– Dorota Rzemińska

Wpłatę na Radę Rodziców w kwocie 50 zł/rok można przekazywać na konto:

Bank Spółdzielczy w Brodnicy
94 9484 1121 2001 0113 9059 0001

W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Dziękujemy za dokonaną wpłatę.