Rada rodziców

2021-03-23

Przewodnicząca – Katarzyna Trzcińska

Zastępca przewodniczącej – Grzegorz Pawłowski

Skarbnik – Dorota Rzemińska