Kadra pedagogiczna

2021-03-23

Dyrektor Zespołu Szkół im. C. K. Norwida: Barbara Przeradzka-Martko – wiedza o społeczeństwie

Wicedyrektor Zespołu Szkół im. C. K. Norwida: Rafał Zachwieja – matematyka, informatyka

Banowski Tadeusz – język polski, zajęcia filmowe

Bartkowski Bartłomiej – historia, historia i społeczeństwo, zajęcia wojskowo-obronne

Bączek Aleksandra – matematyka

Borowska Katarzyna – język angielski, język rosyjski

Bukowska Aneta – WOS, historia, historia i społeczeństwo

Cechowska Marta – język angielski, język rosyjski

Dąbrowska Ewelina – historia, język polski

Deja Elżbieta – język angielski

Dreszler Dorota – wychowanie fizyczne

Dziekońska Alina – chemia

Główczewska Joanna – nauczyciel bibliotekarz

Haska Justyna – biologia, geografia, przyroda, chemia

Hinc Izabela – pedagog

Kardela Joanna – język niemiecki

Kawiecki Tomasz – język angielski

Kotkowska Aleksandra – wychowawca w internacie, wychowanie do życia w rodzinie

Kozłowska Edyta – geografia, wychowanie do życia w rodzinie

Kozłowska Izabela – język polski

Lewandowska Jadwiga – edukacja dla bezpieczeństwa

Lewandowska Violetta – chemia, fizyka

Markuszewski Dariusz – religia

Neumann Mariusz – wychowanie fizyczne

Orłowska Paulina – biologia

Orzeł Mariusz – język angielski

Paczkowska Lucyna – język francuski, wychowawca w internacie

Paczkowski Wojciech – informatyka

Pełka-Ręczkowska Lucyna – język niemiecki

Piątkowska Katarzyna – matematyka

Piotrowska Ewa – doradca zawodowy, chemia, matematyka

Resicka Anna – matematyka

Szcześniak Elżbieta – język polski

Światkowski Zbigniew – język angielski

Trzcińska Barbara – wychowanie fizyczne

Wardowska Zyta – geografia

ks. Waśko Łukasz – religia

Wądołowski Andrzej – fizyka, przyroda

Wilemska Maria – plastyka

Zielińska Beata – język polski

Żuralska Anna – nauczyciel bibliotekarz, zajęcia rewalidacyjne, podstawy przedsiębiorczości