Kadra pedagogiczna

2021-03-23

Barbara Przeradzka-Martko – Dyrektor Zespołu Szkół – wiedza o społeczeństwie

Rafał Zachwieja – wicedyrektor
– matematyka, informatyka

Bagińska Teresa – chemia

Banowski Tadeusz –  j. polski, zajęcia filmowe

Bartkowski Bartłomiej – historia, historia i społeczeństwo, zajęcia wojskowo-obronne

Bączek Aleksandra – matematyka

Borowska Katarzyna – j. angielski, j. rosyjski

Bukowska Aneta – WOS, historia, historia i społeczeństwo

Cechowska Marta – j. angielski, j. rosyjski

Dąbrowska Ewelina – WOS, historia, język polski, wiedza o kulturze

Deja Elżbieta – j. angielski

Dreszler Dorota – wychowanie fizyczne

Dziekońska Alina – chemia

Główczewska Joanna – nauczyciel bibliotekarz

Haska Justyna – biologia, geografia, przyroda, chemia

Hinc Izabela – pedagog szkolny

Kardela Joanna – j. niemiecki

Kawiecki Tomasz – j. angielski

Kotkowska Aleksandra – wychowawca w internacie, wychowanie do życia w rodzinie

Kozłowska Edyta – geografia, wychowanie do życia w rodzinie

Kozłowska Izabela – j. polski

Ks. Matusiak Mariusz – religia

Lewandowska Jadwiga – edukacja dla bezpieczeństwa, elementy edukacji zdrowotnej i pierwszej pomocy, ratownictwo przedmedyczne z elementami edukacji zdrowotnej i obronnej

Markuszewski Dariusz – religia

Neumann Mariusz – wychowanie fizyczne

Orłowska Paulina – biologia

Orzeł Mariusz – j. angielski

Paczkowska Lucyna – j. francuski, wychowawca w internacie

Paczkowski Wojciech – informatyka

Pełka-Ręczkowska Lucyna – j. niemiecki

Piątkowska Katarzyna – matematyka

Piotrowska Ewa – doradca zawodowy, chemia

Resicka Anna – matematyka

Siemianowski Bogdan – geografia

Szcześniak Elżbieta – j. polski

Światkowski Zbigniew – j. angielski

Trzcińska Barbara – wychowanie fizyczne

Wardowska Zyta – geografia

Wilemska Maria – plastyka

Wądołowski Andrzej – fizyka, przyroda

Zakrzewska Grażyna – j. niemiecki

Zielińska Beata – j. polski

Żuralska Anna – nauczyciel bibliotekarz, zajęcia rewalidacyjne, podstawy przedsiębiorczości