Kadra pedagogiczna

2021-03-23

Dyrektor Zespołu Szkół im. C. K. Norwida: Barbara Przeradzka-Martko – wiedza o społeczeństwie, historia

Wicedyrektor Zespołu Szkół im. C. K. Norwida: Rafał Zachwieja – matematyka, informatyka

Banowski Tadeusz – język polski, zajęcia filmowe

Bartkowski Bartłomiej – historia,  zajęcia wojskowo-obronne

Bączek Aleksandra – matematyka

Borowska Katarzyna – język angielski, język rosyjski

Bukowska Aneta – WOS, historia

Cechowska Marta – język angielski, język rosyjski

Cerklańska Zuzanna – język angielski

Dreszler Dorota – wychowanie fizyczne

Dziekońska Alina – chemia

Główczewska Joanna – nauczyciel bibliotekarz

Grabowska Magdalena – pedagog, geografia

Haska Justyna – biologia, geografia,  chemia

Hinc Izabela – pedagog, wychowanie do życia w rodzinie

Kardela Joanna – język niemiecki

Kawiecki Tomasz – język angielski

Kłosowska Wiktoria – psycholog

Kotkowska Aleksandra – wychowawca w internacie, wychowanie do życia w rodzinie

Kozłowska Izabela – język polski

Lewandowska Jadwiga – edukacja dla bezpieczeństwa

Neumann Mariusz – wychowanie fizyczne

Neumann Justyna – wychowanie fizyczne

Orłowska Paulina – biologia

Orzeł Mariusz – język angielski

Paczkowska Lucyna – język francuski, wychowawca w internacie

Paczkowski Wojciech – informatyka

Pełka-Ręczkowska Lucyna – język niemiecki

Piątkowska Katarzyna – matematyka

Piotrowska Ewa – doradca zawodowy, chemia, matematyka

Resicka Anna – matematyka

Różyńska Roksana – fizyka

Szcześniak Elżbieta – język polski

Światkowski Zbigniew – język angielski

Trąpczyńska Iwona – historia, historia i teraźniejszość

Trzcińska Barbara – wychowanie fizyczne

Wardowska Zyta – geografia

ks. Waśko Łukasz – religia

  ks. Milewski Daniel – religia

  Wilemska Maria – plastyka

Wolska Anita – matematyka

Zielińska Beata – język polski

Żuralska Anna – nauczyciel bibliotekarz, zajęcia rewalidacyjne, podstawy przedsiębiorczości