Matura w formule 2023

2022-12-01

Informacje dotyczące egzaminu maturalnego w nowej formule od 2023 roku. 

 

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 12 stycznia 2022 r. o działaniach związanych z wdrażaniem egzaminu maturalnego w Formule 2023
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20220112%20Komunikat%20o%20wdrazaniu%20EM23.pdf

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2023 roku
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20220819%20E8_EM%202023%20Komunikat%20o%20harmonogramie.pdf

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w Formule 2023 oraz w Formule 2015 obowiązująca w roku szkolnym 2022/2023
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/komunikaty/2023/20220819%20EM%202023%20Informacja.pdf

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2023 roku
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20220819%20EM%202023%20Komunikat%20o%20dostosowaniach.pdf

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w roku 2023
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20220819%20EM%202023%20Komunikat%20o%20egzaminie%20z%20informatyki.pdf

Zasady przeprowadzania egzaminu maturalnego w Formule 2023:
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/Informatory/20210324%20Informator%20Cz%C4%99%C5%9B%C4%87%20og%C3%B3lna%20FIN.pdf

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku 2023
https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/harmonogram-komunikaty-i-informacje/komunikaty-w-sprawie-listy-jawnych-zadan-w-czesci-ustnej-egzaminu-maturalnego-w-2023-r/

Informatory maturalne
https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/informatory/