Współpraca

2021-03-23

Powiatowy Urząd Pracy:

 • Ogólnopolski Tydzień Kariery
 • Spotkania informacyjne dla uczniów

Szkoły podstawowe w powiecie nowomiejskim:

 • Spotkania z uczniami klas 8 oraz ich rodzicami na temat oferty edukacyjnej LO
 • Organizowanie konkursów

Uczelnie wyższe i szkoły policealne: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Uniwersytet Gdański, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, Społeczna Akademia Nauk – Oddział w Brodnicy, Centrum Edukacji Dorosłych w Brodnicy

 • Spotkania z uczniami LO w celu przedstawienia oferty edukacyjnej uczelni
 • Wyjazdy na uczelnie w ramach „Dni Otwartych”

Firmy i instytucje współpracujące w ramach realizacji doradztwa zawodowego:

 • Komenda Powiatowa Policji
 • Sąd Rejonowy
 • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
 • Starostwo Powiatowe
 • Laboratorium Diagnostyczne
 • Firma Jawor-Parkiet
 • Firma EXPOM w Kurzętniku
 • Warmińsko-Mazurski Oddział straży Granicznej
 • Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni
 • Gdański Park Naukowo-Technologiczny
 • Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny