Patron

2021-03-23

Pewnego majowego dnia 1883 r. w Ivry pod Paryżem szczupłe grono przyjaciół odprowadziło na wieczny spoczynek zwłoki samotnego starca, pensjonariusza zakładu św. Kazimierza przytułku dla ubogich. Tragiczny był los tego twórcy niezrozumiałego przez swą epokę. Dopiero poeci Młodej Polski próbują na nowo odczytać i pojąć tę wielką i trudną poezję, która wymaga od czytelnika znacznego wysiłku myślowego, lecz i dla naszego pokolenia jego twórczość nie zawsze jest czytelna i nie zawsze jasna z powodu zawiłej treści językowej. W zrozumieniu tej literatury pomoże bliższe zapoznanie się z życiem poety.

Urodził się w 1821 r. koło Radzymina. Znamy go jako poetę pisarza dramatycznego, prozaika, rzeźbiarza, malarza i grafika. Początkowo kształcił się w Warszawie w gimnazjum i szkole malarskiej. Lata 1842 – 48 spędził we Włoszech, gdzie studiował malarstwo, rzeźbę. architekturę. Natomiast w Niemczech słuchał wykładów z historii sztuki i filozofii. Osamotniony, przeżywający zawody życiowe i osobiste wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Po półrocznym pobycie wrócił do Paryża, gdzie pozostał do końca życia.

Twórczość Norwida:

Liryka:

 • Bema pamięci żałobny rapsod (1851)
  [Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie] (styczeń 1856)
 •  Do obywatela Johna Brown (1859)
 • W Weronie
 • Italiam!, Italiam!
 • Moja ojczyzna
 •  Pieśń od ziemi naszej
 • Vade-mecum (1858-1866) – wydane drukiem sto lat po napisaniu
 •  Moja Piosnka II

Poematy:

 • Wesele. Powieść. (1847)
 • Pompeja (1848 lub 1849)
 • Niewola. Rapsod (1849)
 •  Promethidion. Rzecz w dwóch dialogach z epilogiem. (1851)
 •  Szczesna. Powieść (1854)
 • EPIMENIDES. Przypowieść (1854)
 •  QUIDAM. Przypowieść (1855-1857
 •  Fulminant. Rapsod (1863)
 •  Że piękno to jest…(1865)
 • Assunta (1870)

Proza:

 • Łaskawy opiekun czyli Bartłomiej Alfonsem (1840)
 • Wyjątek z pamiętnika (1850)
 • Czarne kwiaty (1856) – wspomnienia dotyczące ostatnich spotkań z różnymi osobami, na krótko przed ich śmiercią
 •  Białe kwiaty (1856) – teoretyczne uzasadnienie Czarnych kwiatów
 • Bransoletka. Legenda dziewiętnastego wieku (1858)
 •  Cywilizacja. Legenda (1861)
 • Ostatnia z bajek (1882)
 •  Milczenie
 • Pamiętnik Podróżny

Nowele:

 • „Ad leones!” (1883)
 •  Stygmat (1883)
 •  Tajemnica lorda Singelworth (1883)
 •  Archeologia (1866)
 • Dwie powieści (1866)

Dramaty: 

 • Noc tysiączna druga. Komedia (1850)
 • Wanda (1851)
 • Krakus. Książę nieznany (1851, 1861)
 •  Słodycz (1855 lub 1856)
 • Aktor. Komediodrama (1867)
 • Rzecz o wolności słowa (1869)
 • Pierścień Wielkiej Damy, czyli Ex-machina Durejko (1872)
 • Kleopatra i Cezar (ok. 1870, 1878)
 •  Za kulisami

Żródło: Wikipedia