Samorząd

2021-03-23

Przewodnicząca samorządu uczniowskiego – Dorota Figurska kl. 2c

Zastępca przewodniczącej – Piotr Kępara kl. 2c

Skarbnik – Agnieszka Droma kl. 2a