Samorząd uczniowski

2021-03-23

Przewodniczący
– Bartosz Zellma kl. 4b

Zastępca przewodniczącego
– Maksymilian Rogalski kl. 3e

Skarbnik
– Zuzanna Bojarska kl. 4e