Samorząd uczniowski

2021-03-23

Przewodnicząca
– Dorota Figurska kl. 2c

Zastępca przewodniczącej
– Piotr Kępara kl. 2c

Skarbnik
– Agnieszka Droma kl. 2a