Samorząd uczniowski

2021-03-23

Przewodniczący
– Bartosz Zellma kl. 3b

Zastępca przewodniczącego
– Maksymilian Rogalski kl. 2e

Skarbnik
– Zuzanna Bojarska kl. 3e