Multimedialne centrum informacji

2021-03-23

KONCEPCJA PRZEKSZTAŁCENIA BIBLIOTEKI
W MULTIMEDIALNE CENTRUM INFORMACJI

 Potrzeba opracowania koncepcji Multimedialnego Centrum Informacji (MCI) wynikła w kwietniu 2001 roku z przystąpienia Zespołu Szkół do konkursu zorganizowanego przez MEN „Pracownia internetowa w każdym liceum”, a mającego na celu wyposażenie szkół spełniających określone warunki w nowoczesne wielostanowiskowe pracownie komputerowe oraz MCI składające się z 4 stanowisk komputerowych, połączonych z siecią Internet. Ponieważ jednym z warunków przystąpienia do konkursu był wdrożony program komputerowej obsługi biblioteki szkolnej, a centrum miałoby stanowić integralną część szkolnego systemu informacyjnego podjęto się opracowania celów, założeń funkcjonalnych i organizacyjnych tego przedsięwzięcia.

Opracowanie koncepcji podzielono na następujące obszary:

  • przesłanki przekształcenia biblioteki w MCI,
  • organizacja Centrum,
  • wyposażenie,
  • zbiory,
  • wyposażenie w komputery,
  • możliwości programu „BIBLIOTEKA SZKOLNA MOL”,
  • edukacja medialna,
  • pracownicy MCI,
  • zadania MCI.

Głównym celem MCI powinno być przygotowanie młodzieży do swobodnego funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym, a także służenie pomocą nauczycielom Zespołu Szkół w zakresie realizacji potrzeb informacyjnych. Ponadto opracowano regulamin korzystania ze stanowisk komputerowych.