WRACAMY DO MEDIACJI W SZKOLE

2021-06-16
2021-06-16

By pomóc młodzieży uczącej się w Naszej szkole, od 9 czerwca 2021 r. został wznowiony projekt dotyczący mediacji rówieśniczych. Do końca roku zaplanowano szkolenia/warsztaty dla kandydatów na koordynatorów szkolnych (nauczyciele) i kandydatów na mediatorów rówieśniczych (uczniowie). Od przyszłego roku nauczyciele i uczniowie będą już sami w praktyce wykorzystywać nowe umiejętności dotyczące mediacji rówieśniczych.

Na spotkaniach młodzież dowiaduje się o sposobach pokojowego rozwiązywania konfliktów wśród i przez rówieśników oraz przeciwdziałania zjawisku przemocy rówieśniczej.

Mediacje w placówkach oświatowych prowadzone są w sytuacjach konfliktowych, opierają się one na metodach, które mają sprzyjać konstruktywnemu odnawianiu relacji pomiędzy stronami.

Wiele konfliktów udaje się zażegnać w początkowej fazie, ale nie mniej sporów przybiera na sile, dochodzi do ich eskalacji, a ich rozwiązanie staje się niezwykle trudne. W takich przypadkach warto poddać strony mediacji rówieśniczej, która umożliwia przeanalizowanie w spokojnych warunkach całego konfliktu, spojrzenie na spór z różnych perspektyw.