Wizyta w Sądzie Okręgowym w Elblągu

2023-03-23
2023-03-23

W dniu 14 marca uczniowie z klas 3a, 3d i 2a uczestniczyli w procesie karnym w Sądzie Okręgowym w Elblągu. Sprawa dotyczyła usiłowania zabójstwa. Po raz pierwszy mogliśmy obserwować proces z udziałem dwóch sędziów i trzech ławników, biegłego oraz oskarżyciela posiłkowego. Po zakończonym procesie Pan Sędzia odpowiadał na pytania młodzieży. W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się w Raczkach Elbląskich, aby zobaczyć naturalną depresję leżącą na wysokości 1,8 m p.p.m.