WIZYTA w FIRMIE EXPOM

2023-06-15
2023-06-15

Uczniowie klas IIIc, IIId i III e  w ramach lekcji Podstaw przedsiębiorczości  realizowali warsztat pt. „Funkcjonowanie  przedsiębiorstwa w najbliższej okolicy”, którego celem jest obserwacja działalności przedsiębiorstwa i rozmowa z jego przedstawicielem w trakcie zajęć terenowych. Wybrali przedsiębiorstwo Expom i złożyli wizytę w jego siedzibie. Przed spotkaniem zebrali podstawowe informacje o firmie ( o jego nazwie, formie organizacyjno-prawnej, roku założenia, ważnych etapach w rozwoju i o profilu działalności), następnie opracowali kwestionariusz wywiadu.  Uczestnicy  mieli okazję przyjrzeć się wpływowi firmy na otoczenie, jej innowacyjności oraz działaniom w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Dodatkowo w ramach Doradztwa zawodowego pobyt pozwolił uczniom rozwinąć wiedzę dotyczącą ewentualnej ścieżki kariery. Zapoznali się z wykonywanymi w firmie zawodami i dalszymi możliwościami edukacyjnymi.

Mamy nadzieję, że wizyta uczniów była dla nich inspirująca i pomogła im zyskać lepszy pogląd na potencjalne możliwości rozwoju zawodowego w regionie. Jednocześnie dziękujemy firmie Expom za gościnność.