Warsztaty filmowe dla uczniów klas pierwszych

2023-06-20
2023-06-20

W ramach obchodów Dni Rodziny w naszej szkole odbyły się warsztaty filmowe dla uczniów klas pierwszych. Młodzież obejrzała film „Przytul mnie” w reż. Kaspara Munka,a następnie pracowała w zespołach, charakteryzując sposób funkcjonowania ukazanych w dziele rodzin. Uczniowie zastanawiali się też nad tym, jakie musiałyby zostać spełnione warunki, żeby bohaterowie mieli poczucie bezpieczeństwa i mogli liczyć na wsparcie swoich bliskich. Poszczególne klasy opracowały też mapę myśli zawierającą model  rodziny, która spełniłaby ich wszystkie oczekiwania. Zajęcia skłoniły uczniów do refleksji na temat znaczenia relacji międzyludzkich, w tym rówieśniczych, więzi rodzinnych, a także uwrażliwiły na los dzieci żyjących w rodzinach dysfunkcyjnych. Uczniowie z zaangażowaniem wykonywali zadania, a przesłanie filmu, by reagować na problemy innych, kierować się empatią i szukać pomocy i wsparcia w sytuacjach kryzysowych, będzie wskazówką na przyszłość.
Zajęcia zostały przeprowadzone przez nauczycieli języka polskiego – Pana Tadeusza Banowskiego i Panią Beatę Zielińską.