SUKCES DAGMARY URBAŃSKIEJ W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE „LITERACKI SMS”

2021-03-23

Dagmara Urbańska z klasy III d była bezkonkurencyjna w siódmej edycji  ogólnopolskiego konkursu: „Literacki SMS. Poezja i proza na 160 znaków”.. Uczennica zdobyła Grand Prix i  nagrodę ufundowaną przez Posłankę na Sejm RP, Izabelę Leszczynę.

Konkurs odbył się pod honorowym patronatem Minister Edukacji Narodowej, Anny Zalewskiej, posłów na Sejm RP- Izabeli Leszczyny i Andrzeja Gawrona oraz Wojewody śląskiego, Jarosława Wieczorka.

Sukces Dagmary jest imponujący, bo  w tym roku wpłynęło aż 340 prac konkursowych, wśród których po raz pierwszy znalazły się teksty uczniów spoza Polski – z Francji i  Luksemburga.

Zadanie uczestników polegało na sformułowaniu literackiej wypowiedzi, składającej się maksymalnie ze 160 znaków, w formie krótkiego wiersza, aforyzmu czy sentencji. Treść literackich sms-ów musiała dotyczyć rozważań na temat ludzkiej egzystencji  i  odnosić się do pytań: „Skąd przychodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy?”

Konkurs składał się z dwóch etapów, w pierwszym jury dokonało wstępnej selekcji i wybrało kilkunastu laureatów, których prace zostały opublikowane na stronie: http://literacki-sms.blogspot.com/, natomiast ostateczne wyniki zaprezentowano w czasie uroczystej gali, 21  marca 2017r.

W regulaminie organizatorzy – Zespół Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych oraz Stowarzyszenie Otwartych Drzwi w Lublińcu- podkreślili, że celem konkursu jest przede wszystkim zachęcenie młodzieży do refleksji nad sobą i światem, a dzięki temu do formułowania własnych opinii i ocen, także  w artystycznej formie. Ważnym aspektem jest też rozwijanie kompetencji językowych oraz doskonalenie umiejętności precyzyjnego i  jasnego wypowiadania się poprzez krótkie komunikaty.

 

Nagrodzona praca Dagmary:

Nieczuli na cierpienie,

Znieczuleni na płacz,

Wyczuleni na siebie,

Przeczuleni na samotność,

Uczuleni na ból,

Czuli na pokaz.

Tak daleko nam do człowieczeństwa.