Spotkanie z WOT

2024-02-15
2024-02-15

Dnia 15 lutego 2024 roku młodzież z klasy III e „Norwida” o profilu sportowo-obronnym miała możliwość uczestniczenia w zajęciach poprowadzonych przez instruktorów z Wojsk Obrony Terytorialnej. Młodzież rozwijała swoje umiejętności w terenie, hali gimnastycznej i na salach wykładowych. Poznali zasady pracy z mapą, wyznaczania współrzędnych i azymutu. Działali zgodnie z zasadami taktyki i przemieszczania się żołnierzy na polu walki. Doskonalili się w walce wręcz i musztrze wojskowej. Uprzejmie dziękujemy dowódcy 42 blp w Morągu i żołnierzom prowadzącym zajęcia.