Spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli – Bibliotekarzy Powiatu Nowomiejskiego

2023-12-11
2023-12-11

Dnia 7 grudnia w naszej bibliotece odbyło się spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli – Bibliotekarzy Powiatu Nowomiejskiego. Koordynator Sieci Pani Lucyna Lewon nauczyciel – bibliotekarz PCRE Biblioteki Pedagogicznej rozpoczęła spotkanie od przedstawienia nowych uczestniczek, które dołączyły do sieci. Następnie podzieliła się wiedzą dotyczącą baz bibliograficznych ogólnotematycznych i dziedzinowych. Uczestniczki spotkania przedyskutowały także propozycje na dalsze spotkania sieci. Z entuzjazmem przyjęto pomysł Pani Mileny Bukowskiej z ZSZ w Kurzętniku ,która wyraziła chęć zapoznania bibliotekarzy z aplikacjami (on-line) ze sztuczną inteligencją. Była też okazja do rozmowy o pracy w bibliotece, projektach i przedsięwzięciach , które można realizować w codziennej pracy. Nie zabrakło też refleksji i rozmów o wydarzeniach, które miały miejsce w Nowym Mieście Lubawskim dnia 7 grudnia 1939 roku. Przypomniano o publikacjach historycznych związanych z Czarnym Czwartkiem.
Spotkanie odbyło się dzięki uprzejmości Pani Dyrektor Barbary Przeradzkiej-Martko i gościnności Pani Joanny Główczewskiej, za które bardzo dziękuję. Dziękuję również za liczne przybycie wszystkim Paniom. Mam nadzieję, że tak wysoka frekwencja będzie miała również miejsce na kolejnym spotkaniu, które zostało zaplanowane w lutym 2024 roku powiedziała koordynator sieci Lucyna Lewon