„Polska i Polacy w czasie II wojny światowej’

2023-12-04
2023-12-04

 4 grudnia 2023 roku uczniowie szkół podstawowych powiatu nowomiejskiego, po kilkuletniej przerwie spowodowanej pandemią spotkali się w Zespole Szkól im. C.K. Norwida na konkursie dotyczącym historii Polski podczas II wojny światowej. Głównym koordynatorem był pan Bartłomiej Bartkowski, a wspomagała go pani Iwona Trąpczyńska. Do turnieju zgłosiło się pięć szkół, których przedstawiciele rywalizowali ze sobą rozwiązując test. Najlepszym uczniem w tych zmaganiach okazał się Kacper Wiśniewski SP nr 1 z Nowego Miasta lubawskiego, drugie miejsce zajęła Oliwia Brodzińska z Kurzętnika, a trzecie Kamil Musiał ze SP w Łąkorzu. Serdecznie dziękujemy uczniom i nauczycielom za udział w naszym konkursie i zapraszamy za rok. Dziękujemy również sponsorom nagród staroście powiatowemu panu Andrzejowi Ochlakowi, Bankowi Spółdzielczemu z Brodnicy i Biurze Turystycznemu Tramp z Nowego Miasta Lubawskiego.