PODSUMOWANIE PREZENTACJI KRAJÓW EUROPEJSKICH

2024-03-26
2024-03-26

Z okazji Europejskiego Dnia Języków Obcych od października uczniowie klas I, II i III przygotowywali prezentacje wylosowanych krajów europejskich w formie stoisk. W środy podczas przerw uczniowie mieli okazję poszerzyć widzę na temat kultury innych krajów oraz zdegustować narodowe potrawy. Każda klasa miała przypisany inny (wylosowany wcześniej) kraj. I a – Hiszpania; I b- Irlandia; I c – Chorwacja; I d –Norwegia; I e- Włochy; I f –Ukraina; II a –Czechy; II b- Dania; II c- Holandia; II d –Austria; II e –Belgia; II f – Francja; III a –Grecja; III b –Szwajcaria; III c- Finlandia; III d – Rumunia; III e- Niemcy. Po prezentacji wszystkich krajów jury oceniło stoiska przyznając punkty za degustację, plakat, ogólne zaprezentowanie oraz dodatkowe punkty za dodatki. Jury w składzie- Pani Dyrektor Barbara Przeradzka-Martko, koordynatorka akcji pani Zuzanna Cerklańska oraz przedstawicielka samorządu uczniowskiego Zuzanna Bojarska. Nagrodą za zajęcie miejsc na podium jest voucher na dzień bez niezapowiedzianych odpowiedzi ustnych i kartkówek. Pierwsze miejsce ex aequo zajęła klasa III b i I b, drugie miejsce również ex aequo zajęła klasa II e i I a, natomiast trzecie miejsce przypadło klasie II d. Gratulujemy i dziękujemy za zaangażowanie w przygotowanie tak ciekawych stoisk i przepysznych degustacji.