Pasja humanistyczna licealistki

2024-02-19
2024-02-19

Nikola Paplińska z klasy 4a reprezentowała naszą szkołę w zawodach okręgowych Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, które odbyły się na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Nikola, aby zakwalifikować się do tego etapu, musiała napisać merytoryczną pracę na jeden z tematów i obronić ją podczas eliminacji szkolnych przed komisją egzaminacyjną. Licealistka wybrała zagadnienie: Romanyczne ekologie.Czy romantyczna wizja natury może stanowić odpowiedź na katastrofę klimatyczną? Zgłębienie tematu wymagało od uczennicy zapoznania się z literaturą zarówno przedmiotu, jak i podmiotu oraz uporządkowania zdobytej już w liceum wiedzy humanistycznej. Nikola niebawem będzie pisała maturę, więc zdobyte doświadczenie zapewne pomoże jej w zmaganiach egzaminacyjnych.