Nowomiejskie tajemnice

2023-06-23
2023-06-23

W tym roku szkolnym podjęliśmy szereg  działań, których celem było przypomnienie  społeczności szkolnej historii Nowego Miasta Lubawskiego.  Zorganizowaliśmy spotkania, zainagurowane przez p. starostę Andrzeja Ochlaka pt. „Zakochać się w NML”. Z okazji zbliżającego się w 2025 r. jubileuszu 700-lecia lokacji miasta, odbyły się trzy prelekcje  z udziałem dr. Andrzeja Koreckiego na temat ważnych wydarzeń z życia mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego na przestrzeni wieków.  Uczniowie klas I uczestniczyli w wycieczkach wzbogacających ich wiedzę o przeszłości średniowiecznego grodu.

W czwartek 22 czerwca 2023 r., uczeń klasy III a, Maciej Szewczyk, wykorzystując swoją bogatą wiedzę o Nowym Mieście Lub., przejął rolę przewodnika i oprowadził po naszym mieście uczniów Szkoły Podstawowej w Skarlinie. Młodsi koledzy z uwagą słuchali opowieści o zabytkach. Było to dla Maćka nowe doświadczenie, ale też generalna próba, przed planowaną wycieczką dla uczniów naszej szkoły, która odbędzie się we wrześniu kolejnego roku szkolnego.
Iwona Trąpczyńska