Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

2024-03-04
2024-03-04

1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. W piątek odbyły się prelekcje Macieja Szewczyka, który przypomniał uczniom wielu klas, dzieje żołnierzy niezłomnych. W poniedziałek 4 marca, pięcioro uczniów: Zuzia Buko, Ignacy Jaroszek, Jakub Wiśniewski, Bartek Zelma i Maciek Szewczyk przedstawiło krótkie scenki prezentujące działania władz komunistycznych wobec opozycji. Przebrani w stroje milicjantów, żołnierzy wkraczali do klas i zaskoczonych kolegów przenosili w lata 40-te XX w. Spotkanie z historią zakończyło się uczczeniem minutą ciszy pamięci  żołnierzy podziemia antykomunistycznego.