NARODOWE CZYTANIE

2023-09-09
2023-09-09

9 września 2023 r. po raz kolejny nasza Szkoła wzięła udział  w Narodowym Czytaniu – akcji społecznej odbywającej się pod honorowym patronatem pary prezydenckiej. Jej celem jest propagowanie literatury polskiej – dzieł wartościowych, ważnych dla naszego narodu, mających wymiar ponadczasowy. W tym roku czytaliśmy Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej.

Do szkolnej biblioteki zawitali zaproszeni goście, nauczyciele oraz, co cieszy nas szczególnie, liczni uczniowie.

Uroczystość rozpoczęła Dyrektor Zespołu Szkół, Pani Barbara Przeradzka – Martko, która powitała gości i podkreśliła znaczenie inicjatyw podejmowanych przez naszą Szkołę w zakresie promowania czytelnictwa i wartości wynikające z lektury wartościowych utworów.

Zaproszenie do wspólnego czytania przyjęli: Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku – Pani Elżbieta Grzonkowska, Przewodnicząca Rady Rodziców – Pani Katarzyna Trzcińska, emerytowani nauczyciele: Pani Barbara Jasiak i Pan Lech Bober. Obecny był również wicedyrektor Zespołu Szkół, Pan Rafał Zachwieja. Gościliśmy także absolwentkę, Aleksandrę Lendzinowską i  harcerki z Drużyny Harcerskiej „Pioruny”: Michalinę Jakubowską, Marysię Mielnik, Zosię Główczewską i Marcelinę Grzymowicz.

 W dalszej części spotkania zgromadzeni wysłuchali fragmentu wykładu profesor Magdaleny Piekary z Uniwersytetu Śląskiego, pod tytułem: Miłość od pierwszego wejrzenia w Nad Niemnem, wygłoszonego w ramach maratonu prozatorskiego zorganizowanego przez Polską Półkę Filmową.

Warto wymienić wszystkich uczniów, którzy zmierzyli się z niełatwym tekstem pozytywistycznej powieści, obfitującym w rozbudowane opisy i charakteryzującym się skomplikowaną składnią. Byli to: Bartosz Zellma, Miłosz Moczadło, Bartosz Jakubowski, Barbara Zawadzka, Klaudia Flaszyńska, Miłosz Bojarski, Laura Zawadzka, Julia Michalska, Olga Sobiech, Martyna Nowińska, Nadia Madoń, Julia Tuszyńska, Magdalena Topolewska, Zuzanna Bojarska, Oliwia Gajda, Mateusz Stępień, Rafał Krajewski, Oliwia Ząbkiewicz, Wiktoria Knorps,  Zuzanna Buko, Milena Bartnicka, Pola Seroczyńska, Kornel Seroczyński, Laura Lendzion i Martyna Jamroży.

Fragmenty powieści wraz z uczniami przeczytali również: Pani Dyrektor Barbara Przeradzka -Martko, Panie: Elżbieta Szcześniak, Anna Żuralska, Izabela Kozłowska, Izabela Hinc, Magdalena Grabowska oraz ksiądz Łukasz Waśko.

Uroczystość przygotowali i poprowadzili nauczyciele języka polskiego: Pani Beata Zielińska i Pan Tadeusz Banowski. Spotkanie nie miałoby tak pięknej oprawy bez wsparcie nauczycieli bibliotekarzy: Pani Joanny Główczewskiej ,Pani Anny Żuralskiej, dzięki której wszyscy uczestnicy otrzymali też kotyliony promujące akcję Narodowego Czytania, oraz nauczyciela plastyki – Marii Wilemskiej.

Zwieńczeniem spotkania było pamiątkowe zdjęcie.

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za wspólną lekturę „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej.

Do zobaczenia za rok!