„ Magia Matematyki”

2024-02-09
2024-02-09

U podstaw kształcenia leży potrzeba doskonalenia umiejętności matematycznych młodego pokolenia poprzez inspirowanie pasjonatów matematyki do poszukiwania kreatywnych sposobów poznawania przez młodzież świata liczb.
Pod takim mottem dn.10.01.2024 roku wyjechali uczniowie klas 1c, 2c oraz 3c wraz z opiekunami, L. Pełką- Ręczkowską, Martą Cechowską, Magdaleną Grabowską oraz Tomaszem Kawieckim do niemieckiej miejscowości Grossenkneten, aby wziąć udział w międzynarodowym projekcie pt. „ Magia Matematyki”.
Uczniowie mieli możliwość wzięcia udziału w warsztatach matematycznych wraz z grupami uczniów z Niemiec i Ukrainy. Młodzież oprócz zajęć matematycznych i spotkań z animatorami, w których rozwijali swoją twórczość poprzez zajęcia teatralno- pedagogiczne, wzięli także udział w wycieczkach krajoznawczych m.in. do Bremy i Oldenburga.
Był to wyjątkowy czas nawiązywania nowych przyjaźni, wymiany doświadczeń międzyszkolnych, poznania innych kultur oraz szlifowania języka.
Wyjazd ten był możliwy dzięki współpracy powiatów- nowomiejskiego i oldenburskiego oraz dofinansowany z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.