Łączy Nas Pamięć

2024-04-22
2024-04-22

 

W tym roku mija 81 rocznica wybuchu powstania. Nasza szkoła, jak co roku, włączyła się do akcji „Żonkile”. Uczennice klas IV b, III b, II e i II a przez kolejne, poprzedzające akcję dni, wycinały papierowe kwiaty. W piątek  dziewczyny z kl. II a przypinaly żonkile kolegom, koleżankom, nauczycielom i pracownikom szkoły, przypominając o smutnej rocznicy. Dodatkowo uczeń kl. IV b Maciej Szewczyk przygotował i przedstawił prelekcję o historii polskich Żydów.

„W utworzonym w 1940 roku getcie warszawskim Niemcy zamknęli ponad 400 tys. Żydów; dziesiątki tysięcy z nich zmarły z chorób i głodu. Gdy 19 kwietnia 1943 roku, w przeddzień święta Pesach, niemieckie oddziały wspierane przez czołgi i wozy pancerne ponownie weszły do getta, by je ostatecznie zlikwidować, do walki z nimi stanęło około 300-500 członków ŻOB podzielonych na 22 grupy bojowe pod zwierzchnim dowództwem Anielewicza oraz około 250 bojowców ŻZW, a także luźne uzbrojone grupy, nienależące do głównych organizacji konspiracyjnych. Po stronie niemieckiej codziennie w akcji bojowej uczestniczyło ponad tysiąc żołnierzy Waffen-SS i policjantów. Regularne walki w getcie toczyły się zaledwie przez pierwsze kilka dni powstania. Kontynuację oporu utrudniał powstańcom brak amunicji oraz celowo wzniecane przez Niemców pożary, które zepchnęły ich do bunkrów i piwnic. 16 maja, wobec coraz mniejszej liczby chwytanych Żydów, Stroop zdecydował zakończyć swoją akcję. Tego dnia wieczorem na znak zwycięstwa Niemcy wysadzili w powietrze znajdującą się poza terenem getta szczątkowego Wielką Synagogę przy ul. Tłomackie. Stroop zapisał w swoim raporcie:

„Żydowska dzielnica mieszkaniowa w Warszawie już nie istnieje!”.” Źródło: Muzeum Historii Żydów Polskich Polin