JAK NIE CZYTAM JAK CZYTAM

2023-06-07
2023-06-07

Kolejny już raz nasza szkoła wzięła udział w ogólnopolskiej akcji organizowanej przez miesięcznik Biblioteka w Szkole „Jak nie czytam jak czytam”.

Jest to najliczniejsza akcja czytelnicza w Polsce. W tym roku 7 czerwca o godzinie 10.00 uczniowie w całym kraju czytali. My „Moją piosnkę” C. K. Norwida naszego patrona. Podczas akcji uczniowie i nauczyciele zaprezentowali także swoje ulubione książki.

Dziękujemy wszystkim za tę wspólną lekcję. Pani Dyrektor, Nauczycielom, Przewodniczącej Rady Rodziców i Uczniom.

Przewodniczącemu Samorządu Uczniowskiego oraz Zuzi Dąbrowskiej, Nikoli Rydzińskiej i Milenie Robaczewskiej za pomoc w przygotowaniu i organizacji akcji.

Po wspólnym czytaniu odbyło się podsumowanie konkursu „Bezpieczny Internet – filmik o przeciwdziałaniu mowie nienawiści i cyberprzemocy”. Myślą przewodnią konkursu było promowanie zasad kulturalnego zachowania w Internecie, utrwalenie/rozpowszechnianie prawidłowych postaw społecznych, rozwijanie wiedzy informatycznej wśród młodzieży, a także wspieranie rozwoju osobowości uczniów w zakresie kompetencji społecznych i możliwości osobowych. Zadanie polegało na wykonaniu plakatu oraz nagraniu filmiku o przeciwdziałaniu mowie nienawiści i cyberprzemocy. Młodzież aktywnie włączyła się w realizację zadań konkursowych, co sprawiło, że komisja miała ogromny dylemat, by zdecydować, która klasa zostanie zwycięzcą konkursu. Pierwsze miejsce zajęła klasa Ib,i tym samym otrzymała nagrodę w postaci wyjazdu na warsztaty do Kaczego Bagna. Drugie miejsce klasa Id, wygrywając wyjście na kręgle oraz pizze dla całej klasy, na trzecie miejsce klasa If zyskując nagrodę w postaci pizzy. Ponadto komisja wyróżniła uczennice z klasy Ie za wykonanie plakatu nagradzając je słodkimi upominkami. Organizatorem konkursu była Rada Rodziców wraz z p. Dyrektor Zespołu Szkół im. C.K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim. Serdecznie gratulujemy laureatom konkursu. Wszystkim jego uczestnikom dziękujemy za trud włożony w przygotowanie prac.

W czasie spotkania wręczone zostały też nagrody i wyróżnienia uczestnikom konkursu fotograficznego, który został przeprowadzony w naszej Szkole w ramach ogólnopolskiego projektu: „Mistrzyni Szymborska”. Celem akcji jest upamiętnienie Roku Wisławy Szymborskiej poprzez prezentowanie twórczości poetki, kształcenie kompetencji polonistycznych oraz rozwijanie talentów i umożliwienie uczniom zaprezentowania własnej twórczości. Szkolnymi koordynatorami projektu są: Pani Beata Zielińska i Pan Tadeusz Banowski.

Cieszy fakt, że uczniowie licznie wzięli udział w promowaniu twórczości Wisławy Szymborskiej, a dostarczone zdjęcia, inspirowane wybranymi wierszami Noblistki, są ciekawe i dowodzą dużej wrażliwości uczniów na piękno poetyckiego słowa oraz uroki natury.

Komisja konkursowa, w skład której weszli: Pani Joanna Główczewska, Pan Rafał Kłosowski oraz nauczyciele języka polskiego, Panie: Izabela Kozłowska, Elżbieta Szcześniak, Beata Zielińska i Pan Tadeusz Banowski, przyznała aż trzynaście wyróżnień. Otrzymali je: Martyna Jamroży, Julia Leliwa, Julia Zachwieja, Maciej Lange, Patrycja Jeznach, Krystian Kobylski, Kornel Seroczyński, Edyta Lenga, Kacper Skonieczka, Wiktoria Otremba, Oliwia Florenc, Wojciech Patalon. Trzecie miejsce ex aequo zajęli: Nadia Madoń i Paweł Wajc, a II zdobyły: Oliwia Głowacka i Małgorzata Zielińska. Nagrodę główną otrzymała Anna Meller. Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy wykonali zdjęcia konkursowe i zachęcamy do udziału w kolejnych polonistycznych projektach. Niebawem na holu pojawi się wystawa nagrodzonych fotografii.