23 grudnia 1967

2021-03-23

Kuratorium Okręgu Szkolnego w Olsztynie ustaliło nazwę szkoły w następującym brzmieniu: Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim.