1 września 1955

2021-03-23

Liceum przyjęło nazwę Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące.