EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH

2022-09-28
2022-09-28

  1. września jest to dzień, który Rada Europejska ustanowiła Europejskim Dniem Języków Obcych. Rokrocznie w Liceum im. C.K. Norwida podejmowane są przedsięwzięcia, mające na celu promowanie nauki języków obcych. Jednym z nich jest „Familiada Językowa”, która już na stałe zagościła w murach naszej szkoły. Rodziny klas I, II, III i IV rywalizują ze sobą, odpowiadając na pytania dotyczące wiedzy z zakresu geografii, lingwistyki i kultury krajów europejskich. Zwycięską rodziną zostali uczniowie klas IV, którzy następnie stanęli w szranki między sobą w wielkim finale. Tegorocznym zwycięzcą została klasa IVB, której przedstawiciel wygrał pizzę dla całej klasy.

Promowanie wiedzy jest tylko jednym z elementów tego wyjątkowego święta. Klasy przygotowują również plakat promujący naukę języków obcych. Najlepsze plakaty nagradzane są słodkimi upominkami.

Akcje, organizowane w naszej szkole cieszą się dużym zainteresowaniem, pomagają rozwijać, pielęgnować a także propagować uczenie się języków obcych zarówno w szkole, jak i poza nią.