Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

2024-04-09
2024-04-09

13 kwietnia obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Ludobójstwo, dokonane przez funkcjonariuszy NKWD na blisko 22 tys. obywatelach II Rzeczypospolitej, do dziś pozostaje niezabliźnioną raną. Wśród nich było 14,5 tys. jeńców wojennych – oficerów i policjantów – z obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie oraz 7,3 tys. więźniów aresztowanych na terenach okupowanych przez ZSRS. 9 kwietnia 2024 na boisku Zespołu Szkół im. C. K. Norwida odbyły się uroczystości przypominające ofiary radzieckich represji.  Apel poległych odczytał uczeń kl. IIIc. Przedstawiono sylwetkę i zasługi kpt Józefa Bila. Informacje historyczne przeplatane były śpiewem i recytacją wiersza w wykonaniu uczennic klasy IIIb.