2024 – spotkania z absolwentami

2024-03-10

Na początku roku 2024 odbyły się spotkania zawodoznawcze z absolwentami – Jakubem Sobiechem studentem Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni oraz Jakubem Korytowskim studentem Akademii Pożarniczej w Warszawie. Absolwenci przedstawili uczniom charakterystykę uczelni oraz zapoznali licealistów z zasadami rekrutacji na studia.