CERTYFIKAT – SZKOŁA WIERNA DZIEDZICTWU

2021-12-10
2021-12-10

Zespół Szkół im. C.K. Norwida otrzymał Certyfikat Szkoła Wierna Dziedzictwu. Został on przyznany przez Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty na lata 2021 – 2024. Wyróżnienie przyznawane jest szkołom, które podejmują działania promujące postawy patriotyczne i upowszechniają wiedzę na temat polskiej historii i kultury, a także walorów przyrodniczych i krajobrazowych naszego kraju Warto wspomnieć, że po raz pierwszy nasza szkoła otrzymała Certyfikat w 2018 roku. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu wszystkich nauczycieli i uczniów oraz rodziców i przedstawicieli społeczności lokalnej udało się nam powtórzyć ten sukces.