“Bliżej Norwida”

2023-02-09
2023-02-09

Od wielu lat uczniowie naszej szkoły odnoszą sukcesy w ogólnopolskich konkursach “Bliżej Norwida”. Nie inaczej było w tym roku. 

Konkurs recytacji poezji C. Norwida przebiegł dwuetapowo. Do finału, na podstawie przesłanych nagrań, jury zakwalifikowało: Zuzannę Buko z kl. II b (opiekun p. Beata Zielińska), Zuzannę Zielińską z kl. III b (opiekun p. Tadeusz Banowski) oraz Agnieszkę Droma z kl. IV a (opiekun p Izabela Kozłowska). 

Zmierzyły się one w Warszawie z uczniami szkół ponadpodstawowych z całej Polski. 

Zuzanna Buko zdobyła II miejsce, a Agnieszka Droma otrzymała wyróżnienie. 

Natomiast Zuzanna Dąbrowska wykonała pracę plastyczną, będącą interpretacją wiersza C. Norwida, uzyskując I (opiekun p. Tadeusz Banowski). 

Opiekę nad uczennicami w czasie wyjazdu do Warszawy sprawowała p. Ewa Piotrowska za co bardzo dziękujemy.