KINOTEATR HARMONIA

2022-10-04
2022-10-04

W związku z kolejną rocznicą wybuchu II wojny światowej i wojny obronnej II Rzeczpospolitej nauczyciele historii z Zespołu Szkół im. C.K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim pan Bartłomiej Bartkowski, pani Aneta Bukowska i pani Iwona Trąpczyńska przy współpracy z innymi członkami grona pedagogicznego przygotowali wyjście edukacyjne dla swoich uczniów. Młodzież w dniu 30.09.2022 roku uczestniczyła w projekcji filmu „Orlęta. Grodno39”, który opowiada o konfrontacji Polaków z Rosjanami widzianej oczyma młodego Leosia. Obraz ten przybliżył naszym podopiecznym realia września 1939 roku i być może zwrócił również ich uwagę na obecną sytuację geopolityczną związaną z działaniami toczącymi się na wschodzie Europy.