ZAJĘCIA Z WOJSKAMI OBRONY TERYTORIALNEJ

2022-10-27
2022-10-27

W dniu 27 października 2022 roku młodzież „Norwida” po raz pierwszy spotkała się na zajęciach z przedstawicielami WOT. Współpraca między naszą placówką, a jednostką z Morąga rozpoczęła się od krótkiego wprowadzenia w przewidywane zajęcia na ten rok szkolny (mogą być na bieżąco modernizowane). Uczniowie pod okiem instruktorów mogli min. poćwiczyć musztrę zespołową i indywidualną, spróbowali swoich sił w pracy z mapami i w ratownictwie na polu walki. Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym żołnierzom i dowódcy 42 blp w Morągu.