Zajęcia skoszarowane

2023-05-17
2023-05-17

Kolejne zajęcia w terenie za nami 🙂 W dniach 15-16 maja 2023 roku klasy o profilu sportowo-obronnym IIe i IIIe wzięły udział zintegrowanym szkoleniu poszerzającym wiedzę i umiejętności min. z zakresu regulaminów wojskowych i survivalu w warunkach naturalnych (pozyskiwanie wody, budowa doraźnego schronienia i rozpalanie ognia). Poznali zasady i sposoby realizacji przedsięwzięć OPBMR (posługiwania się sprzętem i indywidualnym środkami ochrony przed skażeniami). Przyswajali elementy taktyki – działania podczas marszu ubezpieczonego (szyki marszowe, znaki i sygnały). „Udzielali” pierwszej pomocy – szkolenie medyczne (zastosowanie plecaka R1 i stazy taktycznej, sposoby wynoszenia rannego z pola walki). Rozwijali także swoje kompetencje dotyczące systemów łączności i przepisów korespondencji radiowej (radiotelefony boefeng). Poza tym ćwiczyli podstawy walki wręcz, rzucali granatami ćwiczebnymi i budowali własną wytrzymałość. Po raz pierwszy dzięki współpracy z instruktorami Wojsk Obrony Terytorialnej mieli możliwość zapoznania się ze sprzętem używanym przez Wojsko Polskie. Oprócz wyżej wymienionych były to min. suche skafandry do ratownictwa wodnego, broń, termowizja i noktowizja. Wszystko to oraz wiele innych elementów wypełniło czas spędzony w bazie harcerskiej w miejscowości Gaj koło Łąkorza. Uczniowie pod opieką pana Bartłomieja Bartkowskiego, pani Edyty Kozłowskiej i pani Magdaleny Grabowskiej mogli się również sprawdzić w wydawałoby się prozaicznych czynnościach związanych z życiem żołnierza poza rodzinnym domem. Do nich należało przygotowanie posiłków, miejsc do odpoczynku i wystawienia służby wartowniczej. Dziękujemy bardzo wspierającym nas żołnierzom 3klp z Morąga i oczywiście ich przełożonym za te wspólne szkolenie i za cały rok współpracy w ramach szkolenia być może przyszłych adeptów służb mundurowych.