XXI Olimpiada znajomości Afryki

2022-12-09
2022-12-09

19 uczniów z naszej szkoły, z klas II i IV, przystąpiło dnia 5 grudnia 2022 r. do szkolnego etapu XXI Olimpiady Znajomości Afryki.

Organizatorem Olimpiady jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

w Warszawie,  a adresatami są uczniowie polskich szkół ponadpodstawowych.

Celem Olimpiady jest promocja kontynentu afrykańskiego, przy zwróceniu szczególnej uwagi na działalność naszych rodaków – bogactwo pracy polskich misjonarzy i misjonarek, ambasadorów naszego kraju oraz ludzi, wśród których żyją. Ponadto uczestnictwo w konkursie integruje uczniów wśród idei wychowania w duchu tolerancji, szacunku dla drugiego człowieka bez względu na jego pochodzenie, oraz uczy wrażliwości, otwartości na inne narody i kultury.

I etap (szkolny) Olimpiady polega na rozwiązaniu testu przygotowanego przez Komitet Główny, obejmującego zakres materiału zawarty w dołączonej do regulaminu bibliografii.

Spośród uczniów, którzy przekroczyli próg minimalny wynoszący 50% poprawnych odpowiedzi, który kwalifikuje do II etapu – okręgowego, zgodnie z regulaminem najwyżej dwóch uczestników z najlepszymi wynikami w szkole może wziąć w nim udział. Są to: Amelia Robaczewska z klasy IV e LO oraz Oliwia Gawińska z klasy II a LO.

Dziewczętom ogromnie gratuluję sukcesu na etapie szkolnym i życzę kolejnych. Etap II (wojewódzki) odbędzie się 4 marca 2023 r.

Edyta Kozłowska – szkolny organizator konkursu