WYKŁAD PANI ALEKSANDRY KRZYSZTOŃ – RZODKIEWICZ

2023-02-15
2023-02-15

W dniu 15.02.2023r. w ramach projektu „Mokradła, woda, życie klimat” wykład z prezentacją przedstawiła Aleksandra Krzysztoń- Rzodkiewicz naczelnik Wydziału Ochrony Przyrody i obszarów Natura 2000. Pani naczelnik nadzoruje i koordynuje prace związane z opracowaniem planów, zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 oraz dotyczących realizacji projektów z zakresu ochrony przyrody. Jest prelegentką wielu szkoleń i konferencji dotyczących form ochrony przyrody oraz zarządzeniem obszarami Natura 2000. Wykład rozpoczął koordynator projektu Lech Bober, który przywitał słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, młodzież o profilu biologiczno-chemicznym LO im Cypriana Kamila Norwida, młodzież SP nr 3 wraz z opiekunami. Nadmieniam, że nowomiejski Uniwersytet Trzeciego Wieku bierze udział we w/w projekcie w którym są wyznaczone konkretne zadania. W dniu dzisiejszym realizowaliśmy wykład pt. „Już czas na przywrócenie mokradeł” z okazji Międzynarodowego dnia Mokradeł obchodzonego corocznie dnia 2 lutego.

Prelegentka przedstawiła wykład uzupełniony bardzo merytoryczną prezentacją, omówiła postanowienie konwencji Ramsarskiej czyi konwencji o obszarach wodno-błotnych i ich znaczenie międzynarodowe. W naszym kraju istnieje 16 obszarów znanych przez Konwencje Ramsarską jako obszary wodno-błotne. W naszym województwie znajdują się 4 takie obszary. Znaczna część wykładu dotyczyła znaczenia mokradeł dla środowiska , ochrona mokradeł, zagrożenia oraz odtwarzanie mokradeł i korzyści płynące z odtwarzania tych terenów.

Bardzo dziękujemy za możliwość wysłuchania i obejrzenia prezentacji, która dzięki projektowi wzbogaciła uczestników o bardzo istotną wiedze na temat obszarów wodno-błotnych oraz uzmysłowił celowość ich ochrony oraz odtwarzania terenów.

 

Koordynator projektu

Lech Bober