WYKŁAD PANI ALEKSANDRY KRZYSZTOŃ – RZODKIEWICZ

2023-03-28
2023-03-28

W ramach projektu realizowanego przez Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowym Mieście Lubawskim uczniowie klasy IIIb i IIId uczestniczyli w wykładzie Pani Aleksandry Krzysztoń – Rzodkiewicz. Wykład poświęcony był znaczeniu mokradeł dla środowiska, ochronie, zagrożeniom oraz korzyściom płynącym z ich odtwarzania. Uczniowie naszej szkoły już drugi raz korzystali z uprzejmości Pani Aleksandry, naczelnika Wydziału Ochrony Przyrody i obszarów Natura 2000. Wykład bardzo interesujący, wzbogacający wiedzę uczniów na temat obszarów wodno-błotnych oraz uświadamiający celowość ich ochrony przez obecne i przyszłe pokolenia.