Uroczysty apel upamiętniający Święta Majowe

2024-04-30
2024-04-30

Uroczysty sposób obchodzenia świąt narodowych uczy młodych ludzi poszanowania dla tradycji. Dlatego, aby upamiętnić Święto Pracy, Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej i rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, uczniowie klas 1 e i 1 f pod kierunkiem wychowawców przygotowali montaż słowno-muzyczny z prezentacją multimedialną o patriotycznej wymowie.
Po odśpiewaniu hymnu państwowego, przypomniano genezę i historię zbliżających się świąt majowych. Spotkanie było okazją do refleksji nad krwawą i smutną przeszłością, ale nade wszystko celebracją chwil wyniosłych i radosnych.