UROCZYSTOŚĆ ZASADZENIA DĘBU PAMIĘCI w ZESPOLE SZKÓŁ im. C.K. NORWIDA W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

2022-05-20
2022-05-20

 

Jeśli zapomnę o Nich, Ty Boże na Niebie, zapomnij o mnie …

                                                                                                                             / Dziady cz. III, A. Mickiewicz  /

 

W dniu 19 maja 2022r. w naszej szkole odbyła się Uroczystość związana z programem, którego pomysłodawcą jest Stowarzyszenie Parafiada  im. św. Józefa Kalasancjusza realizującego społeczny program „Katyń… ocalić od zapomnienia”. Idea sadzenia Dębów Pamięci zakłada cel społeczno-edukacyjny poprzez integrację środowisk szkolnych, społeczności lokalnych, w tym do podjęcia wspólnych działań na rzecz wychowania młodzieży w poczuciu przynależności do narodu i państwa. Celem  projektu, jest uczczenie wszystkich Ofiar Zbrodni Katyńskiej, przywrócenie Ich sylwetek zbiorowej pamięci narodu, poprzez posadzenie 21.857 „Dębów Pamięci”. Każdy Dąb upamiętnia konkretną osobę, która zginęła w Katyniu, Twerze, Charkowie, Kijowie, Mińsku.

Zaproszenie Dyrektor  Zespołu Szkół im. C.K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim Pani Barbary Przeradzkiej – Martko  na Uroczystość przyjęli i uświetnili swoją obecnością m.in. – Poseł na Sejm RP Pan Zbigniew Ziejewski, Starosta Powiatu Nowomiejskiego Andrzej Ochlak, Dyrektorzy szkół powiatu nowomiejskiego, które również podjęły ideę Dębów Pamięci, Panie – Katarzyna Trzaskalska, Hanna Błaszkowska, Edyta Zielazna, Przewodnicząca Rady Rodziców ZS im. C.K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim Katarzyna Trzcińska, proboszcz Parafii św. Tomasza w Nowym Mieście Lubawskim ks. kan. Zbigniew Markowski. Obecni byli przedstawiciele Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Olsztynie – Pani Barbara Gawlicka, Jan Domański.

Uroczystość rozpoczęła się wystąpieniem nauczycieli szkoły – Pani Eweliny Dąbrowskiej oraz Pana Bartłomieja Bartkowskiego, którzy przybliżyli zebranym ideę Katyń… ocalić od zapomnienia, wpisującą się w kształtowanie wartości i postaw społeczności uczniowskiej –  Wierni tradycji. Odważnie patrzymy w przyszłość. Puroczystym powitaniu gości obejrzano i wysłuchano montażu słowno- muzycznego przygotowanego przez polonistki : Panią Izabelę Kozłowską i Panią Beatę Zielińską oraz uczniów z klas –  I b, II d, III a. Dekorację przygotowała nauczycielka plastyki – Pani Maria Wilemska.

W ramach Uroczystości goście mogli obejrzeć galerię prac plastycznych oraz  poetyckich uczniów naszej szkoły związanych z tematyką katyńską, wykonanych w ramach Szkolnego Konkursy Plastyczno – Literackiego Jeszcze są drzewa, które pamiętają…, których opiekunami były – Panie Maria Wilemska oraz Izabela Kozłowska. Uczestnicy otrzymali okolicznościową zakładkę, zaprojektowaną przez polonistę Pana Tadeusza Banowskiego oraz pamiątkowe kotyliony  przygotowane przez  nauczyciela i pracownika szkolnej biblioteki Panią Annę Żuralską. Uroczystość poprzedziły liczne inicjatywy historyczno – społeczne nauczycieli historii : Pani Eweliny Dąbrowskiej oraz Pana Bartłomieja Bartkowskiego.

Szczególne podziękowania należą się Szymonowi Lenga z kl. III g, który w profesjonalny sposób dbał o  oprawę akustyczną Uroczystości.

Następnie na boisku szkolnym dokonano uroczystego aktu –  wkopania Dębu Pamięci poświęconego kpt. Józefowi Bilowi, zamordowanego w Katyniu, spoczywającego na cmentarzu w Kijowie – Bykowni. Szkoła zgodnie z tradycją programu otrzymała również ziemię z cmentarza  – Bykowni, która została złożona w miejscu zasadzenia Dębu Pamięci.

Na zakończenie Uroczystości goście zostali zapoznani z działalnością szkolnej biblioteki oraz interesującą historią budynku, w której mieści się księgozbiór, przygotowaną przez nauczycielkę oraz pracownika biblioteki – Panią Joannę Główczewską.

Treść Roty Młodzieży Zespołu Szkół im. C.K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim złożonej podczas Uroczystości:

My młodzi uczniowie ZS im. C. K. Norwida w NML  spieszący ku marzeniom o wygodnym życiu. Zatrzymajmy się na chwilę w tym biegu! Tam na nieludzkiej rosyjskiej ziemi  zabito wiarę, nadzieję miłość. Jednym strzałem w tył głowy.

Człowiek nie może pozwolić, żeby prawda została wydarta pod pozorem niczym nieograniczonej wolności, nie można zagubić w sobie krzyku sumienia, jako głosu Prawdy, która go przerasta. Prawda jest wartością najwyższą,  miarą człowieka i   jego człowieczeństwa.

Niech zasadzony dziś „Dąb Pamięci” poświęcony kapitanowi Wojska Polskiego Józefowi Bilowi, przypomina  zawsze,  nam wszystkim,  kim jesteśmy i jak drogo została opłacona nasza wolność.

Pamiętajmy…

Opracowała – Izabela Kozłowska