THE BIG CHALLENGE

2023-05-31
2023-05-31

🇺🇸 THE BIG CHALLENGE 🇬🇧
Uczniowie klasy 1a i 1e przystąpili do ogólnopolskiego konkursu z języka angielskiego „The Big Challenge”. Konkurs odbył się w naszej szkole 18 kwietnia a uczniowie rozwiązali test online. Moduł testowy składał się z 55 pytań a zadaniem ucznia było wybranie jednej, poprawnej odpowiedzi. Pytania sprawdzały wiedzę z zakresu słownictwa, rozumienia tekstu pisanego i ze słuchu, gramatyki i ogólnej znajomości kultury. Koordynatorką konkursu była pani Zuzanna Cerklańska.
Wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy oraz upominki, natomiast zwycięzcy zdobyli drobne nagrody oraz certyfikaty. W naszej szkole pierwsze miejsce zajął Mikołaj Dębski z klasy 1a (3 miejsce w województwie). Na drugim miejscu uplasowała się Kornelia Seweryn z klasy 1a, zaś trzecie miejsce przypadło Paulinie Wiśniewskiej z klasy 1e. Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów.