TERMINY REKRUTACJI – LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

2022-05-27
2022-05-27

Terminy rekrutacji – Liceum Ogólnokształcące:

16 maja 2022 – 21 czerwca 2022r. do godz. 15:00 – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły

24 czerwca 2022 – 13 lipca 2022r. do godz. 12:00 – uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty

20 lipca 2021r. do godz. 14:00 – podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły

24 czerwca – 22 lipca 2022r. do godz. 15:00 – potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły (złożenie oryginałów świadectwa oraz zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty, jeżeli nie były złożone wcześniej)

25 lipca 2022r. do godz. 14:00 – podanie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły

Wniosek o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego można składać osobiście w sekretariacie uczniowskim szkoły lub elektronicznie   rekrutacja@norwid.eu

WSZYSTKIE DOKUMENTY ODNOŚNIE REKRUTACJI DOSTĘPNE SĄ W ZAKŁADCE – KANDYDAT – REKRUTACJA 2022/2023

https://www.norwid.eu/kandydaci/rekrutacja-2022-2023/