“Szkoła pamięta 2023”

2023-10-30
2023-10-30

W tym roku szkolnym młodzież Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim wzięła udział w ogólnopolskiej akcji upamiętniającej tych, którzy zapisali sie w historii regionu i Polski. W ramach podjętych działań uczniowie odwiedzili lokalne miejsca pamięci (spotkanie z panem Adamem Kopiczyńskim), przygotowali gazetkę poświęconą Franciszkowi Klonowskiemu (powstaniec styczniowy), odwiedzili miejsca spoczynku żołnierzy wyklętych, powstańców warszawskich, wielkopolskich i styczniowych (współpraca ze Stowarzyszeniem Reduta, Towarzystwem Miłośników Ziemi Lubawskiej, Wojskami Obrony Terytorialnej) Uporządkowali również zaniedbane groby w najbliższej okolicy. Dzięki inicjatywie nauczycieli historii pani Iwonie Trąpczyńskiej, panu Bartłomiejowi Bartkowskiemu i pani Joannie Główczewskiej z biblioteki szkolnej po raz kolejny zorganizowano prezentację uczniowską nawiązującą do historii Nowego Miasta Lubawskiego i spotkanie panem dr. Andrzejem Koreckim.

#SzkołaPamięta