XXIII ETAP OLIMPIADY WIEDZY O OBRONIE CYWILNEJ

2021-03-23

W dniu 2 marca 2018 roku w Olsztynie odbył się wojewódzki etap XXIII Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej, której celem jest popularyzowanie problematyki obrony cywilnej oraz przygotowanie młodzieży do racjonalnych zachowań w obliczu zagrożeń cywilizacyjnych, a  także kształtowanie nawyków i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. 

Nasz powiat reprezentowała drużyna z naszej szkoły w składzie: Jolanta Grabkowska z klasy IIb; Aleksander Zagórski z klasy IIc.     

W pierwszym etapie wszyscy uczestnicy rozwiązywali testy z wiedzy o wojsku, obronie cywilnej, obronie RP, MPH, zagrożeniach zdrowia, zagrożeniach czasu wojny i czasu pokoju, wiedzy pożarniczej, przepisach ruchu drogowego i pierwszej pomocy. Po tym etapie 5  najlepszych zespołów zakwalifikowało się do finału, który był sprawdzianem praktycznym w czterech kategoriach: 

1. Pierwsza pomoc 

2. Ochrona przeciwpożarowa 

3. Zagrożenie życia i zdrowia człowieka 

4. Przepisy i zasady ruchu drogowego. 

W rezultacie tych zmagań nasz zespół zajął II miejsce tuż za drużyną z powiatu działdowskiego, reprezentowanego przez uczniów z Lidzbarka Welskiego 

Warto podkreślić, że nasz zespół oprócz pucharu, dyplomów , cennych nagród rzeczowych otrzymał dodatkową nagrodę za najlepiej udzieloną pierwszą pomoc.