STU TRZYNASTU NAJLEPSZYCH UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Z CAŁEJ POLSKI RYWALIZOWAŁO W OLSZTYNIE O INDEKS NA UCZELNIE WYŻSZE PODCZAS FINAŁU CENTRALNEGO XXX OLIMPIADY WIEDZY EKOLOGICZNEJ

2021-03-23

Stu trzynastu najlepszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski rywalizowało w Olsztynie o indeks na uczelnie wyższe podczas finału centralnego XXX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Oficjalnego otwarcia konkursowych zmagań dokonał wojewoda Marian Podziewski.

Nasze województwo reprezentowali: Kinga Kozieł (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, II Liceum Ogólnokształcące w Elblągu, opiekun merytoryczny – Hanna Pietras), Łukasz Szczawiński (Zespół Szkół Ogólnokształcących w Iławie, opiekun merytoryczny – Wiesława Elsner), Dagmara Szulc (Zespół Szkół w Nowym Mieście Lubawskim, opiekun merytoryczny – Paulina Orłowska), Maciej Berkowski Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, II Liceum Ogólnokształcące w Elblągu, opiekun merytoryczny – Hanna Pietras), Karol Radywoniuk – (I Liceum Ogólnokształcące w Giżycku, opiekun merytoryczny – p. Elżbieta Wojciulewicz), Marcin Jurczak (Zespół Szkół Ogólnokształcących w Węgorzewie, opiekun merytoryczny – p. Danuta Bujno), Krzysztof Małek (Zespół Szkół Ogólnokształcących w Węgorzewie, opiekun merytoryczny – p. Danuta Bujno)

W sobotę miała miejsce pierwsza, pisemna część egzaminu. W niedzielę najlepszych dziesięciu uczestników (laureaci) zmagało się z pytaniami otwartymi, gdzie między innymi musieli dodatkowo wykazać się wiedzą praktyczną, również związaną z rozpoznawaniem głosów przyrody. Do finałowej dziesiątki z naszego województwa zakwalifikowała się tylko Dagmara. Trzeba przyznać, że pytania nie należały do łatwych.

Drugie miejsce w Polsce i tytuł laureata zdobyła Dagmara Szulc z klasy IIb.

Opiekunem merytorycznym Dagmary jest Pani Paulina Orłowska.

Olimpiadzie towarzyszyły także imprezy okolicznościowe takie jak: wystawa fotograficzna pt. „Walory przyrodnicze Warmii i Mazur”, panel dyskusyjny Eco-Forum, stoisko Lasów Państwowych, wykłady na temat bogactwa przyrodniczego i jego ochrony w regionie – ze zwróceniem uwagi na obszary Natura 2000. Laureaci olimpiady i goście odwiedzili również Nadleśnictwo Olsztynek, Leśnictwo Napromek, gminę Ostróda oraz miejscowość Glaznoty gdzie posadzili na pamiątkę XXX finału fragment lasu oraz aleję pamiątkowych drzew.

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej jest najpopularniejszą wśród istniejących i zarejestrowanych w Ministerstwie Edukacji Narodowej, adresowanych do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Do tej pory startowało w niej 1, 4 mln uczniów, a w uznaniu ich wiedzy i zaangażowania senaty blisko 60 uczelni publicznych uchwałami swymi gwarantują wstęp finalistom i laureatom OWE na najbardziej atrakcyjne kierunki studiów.

Fot. Grzegorz Siemieniuk Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Na zdjęciu Dagmara wraz z Zarządem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie: Tadeusz Ratyński I-Z-ca Prezesa Zarządu i Maria Sokoll Z-ca Prezesa Zarządu.

________________________