PODWÓJNY SUKCES W CENTRALNYM ETAPIE XLI OLIMPIADY ARTYSTYCZNEJ

2021-03-23

Od 9 do 13 kwietnia dwie uczennice Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim uczestniczyły w centralnym etapie XLI Olimpiady Artystycznej. Katarzyna Różycka reprezentowała szkołę i okręg w sekcji historii muzyki, a Karolina Szymankiewicz – w sekcji historii sztuki. Po zmaganiach pisemnych obie zakwalifikowały się do etapu ustnego i wróciły z laurami. Kasia otrzymała tytuł finalistki z wyróżnieniem a Karolina została laureatką, podwyższając swój zeszłoroczny wynik. Dodatkowa nagrodą dla dziewcząt jest zwolnienie z egzaminu maturalnego w zakresie rozszerzonym, z którego otrzymają 100%. 

Opiekunem uczennic był Tadeusz Banowski, nauczyciel języka polskiego, wiedzy o kulturze i  zajęć filmowych.