PODWÓJNY SUKCES LICEALISTÓW Z „NORWIDA” W INTERPRETACJACH KACZMARSKIEGO

2021-03-23

Dnia 15 marca 2019 roku uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. C. K. Norwida reprezentowali szkołę w V Ogólnopolskim Festiwalu Twórczości Jacka Kaczmarskiego w Olsztynku, wykonując utwory z repertuaru barda. Aleksandra Lewicka zaśpiewała „Powrót” przy akompaniamencie Wiktorii Deredas na fortepianie, Jakub Sepetowski wykonał „Epitafium dla Włodzimierza Wysockiego” (opiekunem uczniów był Pan Tadeusz Banowski), a Wojciech Wajc zinterpretował utwór „Prosty człowiek” (opiekun – Pani Beata Zielińska). W festiwalu wzięło udział 90 młodych artystów, wykonując 30 interpretacji z repertuaru barda. 

Występy oceniało jury w składzie: Agata Wilińska – absolwentka Akademii Muzycznej w Warszawie w klasie dyrygentury chóralnej , od roku 1990 prowadząca chóry w Państwowej Szkole Muzycznej I i II Stopnia w Olsztynie, Katarzyna Kropidłowska – śpiewająca aktorka w zespole Teatru Jaracza, Katarzyna Waluk – Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w  Olsztynku oraz Janusz Ciepliński – Dyrektor Powiatowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Dywitach, muzyk, instrumentalista, kompozytor i autor tekstów. Spośród szerokiego grona wielbicieli twórczości Kaczmarskiego komisja przyznała Wojtkowi wyróżnienie, a I miejsce uzyskał występ Oli i Wiktorii. Oceniający docenili przede wszystkim liryczność interpretacji „Powrotu”. 

Utworów można wysłuchać na kanale YouTube: 

https://youtu.be/reHNw0HnJZ0?t=5574 

https://youtu.be/reHNw0HnJZ0?t=5873 

https://youtu.be/reHNw0HnJZ0?t=6669 

Wszystkim wykonawcom gratulujemy talentu i życzymy dalszych sukcesów!