OLIMPIADA „LOSY ŻOŁNIERZA I DZIEJE ORĘŻA POLSKIEGO”

2021-03-23

W dniach 2-4 czerwca 2016 r. w Warszawie odbyły się zawody finałowe IX edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Tematycznej Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego.

Od Obertyna do Wiednia. Rzeczpospolita Obojga Narodów. W zmaganiach wzięło udział 56 laureatów laureatów etapów wojewódzkich.

Warmię i Mazury reprezentowała dwójka uczniów: Paweł Suszyński z kl.III a LO i Patryk Pawłowski z kl.II d LO

Zawody rozegrane zostały w 7 konkurencjach. Pierwszego dnia zmagań należało wykazać się niebywałą wiedzą z zakresu literatury i pieśni, filmu ,geografii militarnej, broni i barwy, eksponatu muzealnego oraz malarstwa.

Drugiego dnia zawodów po uroczystości złożenia kwiatów na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza oraz mjr.Marka Gajewskiego inicjatora olimpiad historycznych oprowadzaliśmy komisję i pozostałych uczestników olimpiady po przydzielonym obiekcie historycznym stolicy. Po zaliczeniu wszystkich konkurencji  otrzymaliśmy zaszczytne miano finalistów. 4  czerwca podczas uroczystej gali w Sali białej Muzeum Pałacu króla Jana III w Wilanowie uczniom wręczono dyplomy i nagrody, a niektórym nauczycielom za wybitne osiągnięcia w nauczaniu uczniów i promowaniu wśród nich patriotyzmu wręczono ordery Pro Patriae (wśród nich znalazł się nasz nauczyciel historii p. Bartłomiej Bartkowski).W imieniu Komitetu Głównego Olimpiady głos zabrał prof. Grzegorz Nowik, reprezentujący Muzeum Józefa Piłsudskiego, który odczytał protokół komisji i ogłosił wyniki. Podsumowując tegoroczną edycję Olimpiady, prof. Grzegorz Nowik podkreślił, że poziom zawodów był bardzo wysoki, a zadania na poziomie uniwersyteckim. Organizacją  konkursu zajęły się:

– Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku
– Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
– Centralna Biblioteka Wojskowa  im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.