KAROL ROGOZIŃSKI FINALISTĄ CENTRALNEGO ETAPU 44 OLIMPIADY JĘZYKA ANGIELSKIEGO

2021-03-23

Komitet Główny Olimpiady Języka Angielskiego potwierdził, że Karol Rogoziński, uczeń klasy III d naszego Liceum zakwalifikował się do tegorocznego etapu centralnego OJA i  jednocześnie został finalistą tej olimpiady. Ze względu na pandemię nie wyłoniono laureatów. Zgodnie z regulaminem na świadectwie maturalnym otrzymuje ocenę celującą i  może być zwolniony w całości lub części postępowania kwalifikacyjnego dotyczącego wstępu do szkół wyższych. Corocznie w zawodach bierze udział kilka tysięcy uczniów szkół średnich z całej Polski. 

Do finału centralnego kwalifikuje się zwykle około 60 uczniów z całego kraju. Karol jest jednym z dwóch finalistów z województwa warmińsko-mazurskiego. Organizatorem olimpiady jest Wyższa Szkoła Języków Obcych w Poznaniu, a opiekunem naszego olimpijczyka był nauczyciel języka angielskiego Zbigniew Światkowski. Gratulujemy Karolowi i życzymy mu dalszych sukcesów w nauce.