Rejonowa olimpiada promocji zdrowego stylu życia

2022-12-06
2022-12-06

Dnia 3 grudnia 2022 roku w Zespole Szkół im. C.K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim odbyły się dwa konkursy, w których uczestniczyły szkoły podstawowe oraz ponadpodstawowe z powiatu nowomiejskiego. W „Rejonowej olimpiadzie promocji zdrowego stylu życia” w kategorii szkół podstawowych I miejsce zajęła Julia Kopiczyńska
z Zespołu Szkół im. W. Jagiełły w Kurzętniku, II miejsce – Paulina Arentowicz z Szkoły Podstawowej w Gwiździnach, III miejsce – Paulina Groszkowska z Szkoły Podstawowej
w Gwiździnach. W kategorii szkół ponadpodstawowych I miejsce zajęła Zuzanna Dąbrowska z Zespołu Szkół im. C.K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim, II miejsce – Martyna Wójciak z Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku, III miejsce – Miłosz Bednarczyk
z Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku. W „Konkursie wiedzy o AIDS oraz innych zakażeniach krwiopochodnych” w kategorii szkół podstawowych I miejsce zajęła Adrianna Wydrachowska z Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowym Mieście Lubawskim, II miejsce – Wiktoria Drzewińska z Zespołu Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratanie, III miejsce – Paulina Arentowicz z Szkoły Podstawowej w Gwiździnach. W kategorii klas ponadpodstawowych I miejsce zajął Kamil Zagórski z Zespołu Szkół Zawodowych
w Kurzętniku, II miejsce – Maja Żuralska z Zespołu Szkół im. C.K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim, III miejsce – Maja Dudalska z Zespołu Szkół Zawodowych
w Kurzętniku.

Podczas spotkania głos zabrała pani Joanna Rumińska z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Nowym Mieście Lubawskim, która przedstawiła informacje na temat zakażeń i profilaktyki w walce z AIDS.

Wszystkim uczestnikom składamy gratulacje natomiast opiekunom, którzy przygotowywali uczniów do konkursów serdecznie dziękujemy.